Logotype for Focus NordicLogotype for Focus Nordic

Filtr

Obiektywy

NovoflexAdapter

100349
Nikon Lens to EOS-M
EOSM/NIK
EAN: 4030432744094
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100350
Canon FD Lens to EOS-M
EOSM/CAN
EAN: 4030432744018
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100351
EOS-M Cam to M42 Lens
EOSM/CO
EAN: 4030432744025
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100352
C/Y Lens to EOS-M
EOSM/CONT
EAN: 4030432744032
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100353
Leica M Lens to EOS-M
EOSM/LEM
EAN: 4030432744056
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100354
Leica R Lens to EOS-M
EOSM/LER
EAN: 4030432744063
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100355
Sony/Minolta AF Lens to EOS-M
EOSM/MIN-AF
EAN: 4030432744087
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100356
Minolta MD Lens to EOS-M
EOSM/MIN-MD
EAN: 4030432744070
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100357
OM Lens to EOS-M
EOSM/OM
EAN: 4030432744100
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100358
Pentax K Lens to EOS-M
EOSM/PENT
EAN: 4030432744117
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100359
T2 Lens to EOS-M
EOSM/T2
EAN: 4030432744124
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100360
EOS-M Cam to Novo A-Mount
EOSMA
EAN: 4030432744001
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100361
EOS-M Cam to 39mm Lens
EOSMLEI
EAN: 4030432744049
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

NovoflexAdapter

4100000123
EOS Cam to M 39 Lens
CANLEI-AF
EAN: 4030432330051
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000124
Canon FD Cam to M 39 Lens
CANLEI-K
EAN: 4030432330044
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000140
M 42 Cam to M 39 Lens
COLEI
EAN: 4030432330099
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000143
C/Y Cam to M 39 Lens
CONTLEI
EAN: 4030432330068
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000194
Leica R Cam to M 39 Lens
LERLEI
EAN: 4030432330075
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000222
MFT Cam to M39 Lens
MFTLEI
EAN: 4030432330310
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000240
Sony/Minolta AF Cam to M 39
MINLEI-AF
EAN: 4030432330105
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000241
Minolta MD Camera to M 39
MINLEI-K
EAN: 4030432330112
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000280
NEX Cam to M39mm
NEXLEI
EAN: 4030432330303
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000293
Nikon Cam to M39 Lens
NIKLEI-K
EAN: 4030432330129
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000307
OM Cam to M39 Lens
OMLEI
EAN: 4030432330136
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000488
39mm Leica Thread Castbal
UNILEI
EAN: 4030432172460
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

NovoflexAdapter

4100000473
Fuji X Pro Cam to A-Mount
FUXA
EAN: 4030432741000
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000474
Canon FD Lens to Fuji X
FUX/CAN
EAN: 4030432741017
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000475
M42 Lens to Fuji X
FUX/CO
EAN: 4030432741024
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000476
C/Y Lens to Fuji X
FUX/CONT
EAN: 4030432741031
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000477
Fuji X Pro Cam to 39mm
FUXLEI
EAN: 4030432741048
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000478
Leica M Lens to Fuji X
FUX/LEM
EAN: 4030432741055
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000479
Leica R Lens to Fuji X
FUX/LER
EAN: 4030432741062
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000480
Minolta MD Lens to Fuji X
FUX/MIN-MD
EAN: 4030432741079
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000481
Sony/Minolta AF Lens to Fuji X
FUX/MIN-AF
EAN: 4030432741086
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000482
Nikon Lens to Fuji X
FUX/NIK
EAN: 4030432741093
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000483
OM Lens to Fuji X
FUX/OM
EAN: 4030432742007
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000484
Pentax K Lens to Fuji X
FUX/PENT
EAN: 4030432742014
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000485
T2 Lens to Fuji X
FUX/T2
EAN: 4030432742021
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

NovoflexAdapter

4100000223
Canon Fd Lens to MFT
MFT/CAN
EAN: 4030432731209
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000224
M 42 Lens to MFT
MFT/CO
EAN: 4030432731223
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000225
C/Y Lens to MFT
MFT/CONT
EAN: 4030432731216
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000226
Leica M Lens to MFT
MFT/LEM
EAN: 4030432731162
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000227
Leica R Lens to MFT
MFT/LER
EAN: 4030432731179
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000228
Minolta MD Lens to MFT
MFT/MIN-MD
EAN: 4030432731186
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000229
Sony/Minolta AF Lens to MFT
MFT/MIN-AF
EAN: 4030432731261
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000230
Nikon Lens to MFT
MFT/NIK
EAN: 4030432731254
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000231
OM Lens to MFT
MFT/OM
EAN: 4030432731230
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000232
Pentax K Lens to MFT
MFT/PENT
EAN: 4030432731278
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000233
T2 Lens to MFT
MFT/T2
EAN: 4030432731247
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

NovoflexAdapter

4100000144
Contax 645 Cam for BALPRO
CONTPRO
EAN: 4030432171067
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000154
Exakta 66 Cam to BALPRO
EXPRO
EAN: 4030432171401
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000169
Hasselblad 2000/205 to BALPRO
HAPRO
EAN: 4030432714189
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000199
MAM 645 Cam T BALPRO
MAMPRO
EAN: 4030432171425
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000315
Pentax 67 Cam to BALPRO
PENTPRO
EAN: 4030432171432
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000396
Rollei SL 66 to BALPRO
ROLPRO
EAN: 4030432171449
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000402
Pentax 645 Cam to BALPRO
TAXPRO
EAN: 4030432173436
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000417
Visoflex II + III to BALPRO
VISA
EAN: 4030432100197
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

NovoflexAdapter

4100000148
EOS Cam to M42
EOS/CO
EAN: 4030432720098
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000149
Leica-R Lens to EOS
EOS/LER
EAN: 4030432720074
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000150
Nikon Lens to EOS
EOS/NIK
EAN: 4030432720128
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000151
Nikon Lens to EOS W A Ri
EOS/NIK NT
EAN: 4030432720135
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka