Logotype for Focus NordicLogotype for Focus Nordic

Filtr

Obiektywy

ZeissND Lens Gear

105898
Mini
2174-298
EAN 4047865601382
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
105899
Small
2174-299
EAN 4047865601399
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
105900
Medium
2174-300
EAN 4047865601405
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
105901
Large
2174-301
EAN 4047865601412
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

SamyangXEEN 14MM T3.1

105353
Canon EF
F1510601101
EAN 8809298882679
Subtract 4 itemsAdd 4 items
Dodaj do koszyka
105354
Nikon F
F1510603101
EAN 8809298882662
Subtract 4 itemsAdd 4 items
Dodaj do koszyka
105355
Sony E
F1510606101
EAN 8809298882723
Subtract 4 itemsAdd 4 items
Dodaj do koszyka
105356
MFT
F1510609101
EAN 8809298882761
Subtract 4 itemsAdd 4 items
Dodaj do koszyka
105357
PL
F1510612101
EAN 8809298882570
Subtract 4 itemsAdd 4 items
Dodaj do koszyka

SamyangXEEN 35MM T1.5

105358
Canon EF
F1511001101
EAN 8809298884932
Subtract 4 itemsAdd 4 items
Dodaj do koszyka
105359
Nikon F
F1511003101
EAN 8809298884925
Subtract 4 itemsAdd 4 items
Dodaj do koszyka
105360
Sony E
F1511006101
EAN 8809298884949
Subtract 4 itemsAdd 4 items
Dodaj do koszyka
105361
MFT
F1511009101
EAN 8809298884963
Subtract 4 itemsAdd 4 items
Dodaj do koszyka
105362
PL
F1511012101
EAN 8809298882778
Subtract 4 itemsAdd 4 items
Dodaj do koszyka

ZeissOtus 28mm f/1.4

105233
Canon EF (ZE)
2102-182
EAN 4047865401364
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
105254
Nikon F (ZF.2)
2102-181
EAN 4047865401357
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

SamyangXEEN EXCHANGEABLE MOUNT KIT

105328
Canon EF
HZ20401Z201
EAN 8809298880026
Subtract 20 itemsAdd 20 items
Dodaj do koszyka
105329
Sony E
HZ20406Z201
EAN 8809298880040
Subtract 20 itemsAdd 20 items
Dodaj do koszyka
105330
PL
HZ20412Z201
EAN 8809298880002
Subtract 20 itemsAdd 20 items
Dodaj do koszyka
105331
MFT
HZ20409Z201
EAN 8809298880057
Subtract 20 itemsAdd 20 items
Dodaj do koszyka

ZeissInlay for

105033
Milvus/Classic 21mm f/2.8
2155-358
EAN 4047865601214
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
105034
Milvus 35mm f/2.0
2155-363
EAN 4047865601269
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
105035
Milvus 50mm f/1.4
2155-367
EAN 4047865601306
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
105036
Milvus 85mm f/1.4
2155-368
EAN 4047865601313
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
105037
Milvus 50mm f/2.0 Macro
2155-370
EAN 4047865601337
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
105038
Milvus 100mm f/2.0 Macro
2155-372
EAN 4047865601351
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

TamronTele Converter 1.4x

106715
Canon
TC-X14E
EAN 4960371200576
Subtract 16 itemsAdd 16 items
Dodaj do koszyka
106716
Nikon
TC-X14N
EAN 4960371200583
Subtract 16 itemsAdd 16 items
Dodaj do koszyka

TamronTele Converter 2.0x

106717
Canon
TC-X20E
EAN 4960371200545
Subtract 16 itemsAdd 16 items
Dodaj do koszyka
106718
Nikon
TC-X20N
EAN 4960371200552
Subtract 16 itemsAdd 16 items
Dodaj do koszyka

ZeissMilvus 15mm f/2.8

106724
Canon EF (ZE)
2111-790
EAN 4047865401401
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
106725
Nikon F (ZF.2)
2111-789
EAN 4047865401395
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

ZeissMilvus 18mm f/2.8

106726
Canon EF (ZE)
2096-517
EAN 4047865401425
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
106727
Nikon (ZF.2)
2096-516
EAN 4047865401418
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

ZeissMilvus 135mm f/2.0

106728
Canon EF (ZE)
2111-636
EAN 4047865401449
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
106729
Nikon F (ZF.2)
2111-635
EAN 4047865401432
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka