Polityka Prywatności

Zdjęcie: Ole Henrik Skjelstad

Firma Focus Nordic dba o prywatność swoich Klientów i pragnie, aby mieli pewność, że bezpiecznie przetwarzamy ich dane osobowe. Rozporządzenie RODO obowiązujące w krajach UE/EOG od 25 maja 2018 r. ma pozytywny wpływ na Twoją prywatność. W naszej polityce prywatności wyjaśniamy jak przetwarzamy dane osobowe i jak są one chronione w odpowiedzialny, bezpieczny i prawidłowy sposób zgodnie z przepisami. Wskazujemy również, jakie są Twoje prawa osobiste jako osoby fizycznej w stosunku do nas i jak możesz skorzystać z tych praw począwszy od 25 maja 2018 r.

Zawsze przetwarzamy Twoje dane osobowe z należytą starannością i przechowujemy je w naszych bazach danych. Jednak dzięki rozporządzeniu RODO masz możliwość wpływania na to, jak przetwarzamy Twoje dane. Przeczytaj więcej na temat naszych działań w naszej polityce prywatności lub skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych: [email protected]

 

Informacje ogólne

Firma Focus Nordic (zwana dalej „Focus Nordic”) bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo i prywatność wszystkich osób fizycznych i dba o to, aby nasi klienci i goście mogli bezpiecznie korzystać z naszych platform. W polityce prywatności podano wszystkie informacje dotyczące tego, jak gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe a także podkreślono, jakie prawa osobiste Ci przysługują oraz w jaki sposób możesz z nich skorzystać. Politykę opracowano zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązującym w krajach UE/EOG i z myślą o naszych klientach, zarówno obecnych, jak i przyszłych, kandydatach ubiegających się o pracę, a także gościach odwiedzających dowolną naszą platformę. Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, skontaktuj się z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem [email protected]

 

Przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie gromadzone dane osobowe przetwarzamy w odpowiedzialny, bezpieczny i prawidłowy sposób, aby zadbać o Twoje bezpieczeństwo, gdy odwiedzasz nasze platformy i kupujesz oferowane przez nas produkty. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami firma Focus Nordic jako administrator danych jest odpowiedzialna za zabezpieczenie przetwarzanych danych.

 

Dane osobowe to wszystkie rodzaje informacji, za pomocą których, osobno lub poprzez ich połączenie, można zidentyfikować określoną osobę fizyczną. Na przykład do takich danych można zaliczyć imię i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, adres e-mail lub adres zamieszkania. Niezależnie od tego, jakie dane gromadzimy i przetwarzamy, dbamy o to, aby dane były przetwarzane w bezpieczny, ustrukturyzowany sposób i aby były przechowywane w dowolnej naszej bazie danych. Możemy przenosić dane między kilkoma różnymi bazami danych, ale niezależnie od ich lokalizacji musimy przetwarzać je w taki sam, odpowiedzialny, bezpieczny i prawidłowy sposób.

 

Konta klientów i zarządzanie zamówieniami

W ramach sprzedaży towarów firma Focus Nordic jest zobowiązana do przetwarzania i przechowywania różnych danych osobowych w celu realizacji zamówień i wysyłki a także w celu umożliwienia klientom korzystania z gwarancji na zakupione towary. Jeżeli nie otrzymamy od klienta zgody na pozyskanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli wywiązać się z naszych obowiązków i sfinalizować zamówienia. Dlatego w celu dokonania zakupu nasi klienci muszą wyrazić zgodę na obowiązujące w naszym sklepie warunki. Klient nie będzie miał możliwości dokonania zakupu, jeżeli nie wyrazi zgody na przetwarzanie niezbędnych danych osobowych.

Aby przekazać informacje dotyczące złożonego u nas zamówienia, musimy przechowywać dane kontaktowe klientów. Do typów udostępnianych informacji dotyczących zamówienia można zaliczyć wyceny, odpowiedzi na zamówienia, wskazówki dotyczące dostawy i wszelkie dokumenty rozliczeniowe (np. faktury). Poniżej podajemy przykłady danych osobowych, które możemy przechowywać w celu realizacji zamówienia:

imię i nazwisko,
adres rozliczeniowy,
adres dostawy,
numer telefonu,
adres e-mail,
adres IP.

Zamówienie jest aktywne w naszej bazie danych dopóty, dopóki wszystkie produkty nie zostaną wysłane z naszego magazynu. Gdy ten warunek zostanie spełniony, zamówienie zostaje zarchiwizowane. Firma Focus Nordic przechowuje zarchiwizowane zamówienia, aby upewnić się, że dostawa przebiegła pomyślnie i została zrealizowana a także w celu obsługi ewentualnych zwrotów, reklamacji lub roszczeń gwarancyjnych.

 

 

Roszczenia i zgłoszenia serwisowe

Gdy do firmy Focus Nordic wpływa reklamacja, roszczenie lub zgłoszenie serwisowe, musimy zgromadzić, przechować i przetworzyć pewne dane osobowe w celu świadczenia naszych usług. Jeżeli nie uzyskamy zgody na przechowywanie tych danych osobowych, zostaną one usunięte z naszych baz danych po zamknięciu zgłoszenia. Jednak, jeżeli otrzymamy taką zgodę, będziemy przechowywać dane osobowe do odwołania lub do czasu wygaśnięcia gwarancji na dany produkt. Poniżej podajemy przykłady danych osobowych, które możemy przechowywać w odniesieniu do reklamacji, roszczeń i zgłoszeń serwisowych:

osobisty numer identyfikacyjny,
imię i nazwisko,
adres rozliczeniowy,
adres dostawy,
numer telefonu,
adres e-mail,
adres IP.

 

Kampanie i losowania nagród

Firma Focus Nordic oferuje swoim Klientom, ich Klientom i/lub innym konsumentom różne kampanie i losowania nagród. Aby umożliwić klientowi udział w kampanii lub losowaniu nagród, musimy zgromadzić i przechowywać określone dane osobowe do czasu całkowitego zakończenia oferty po naszej stronie. Część danych osobowych zostanie usunięta z naszych baz danych, nie licząc informacji uwzględnionych w naszych transakcjach biznesowych. Więcej informacji o naszych obowiązkach prawnych znajdziesz w rozdziale 2.6. Dlatego aby umożliwić Ci skorzystanie z tej oferty, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym okresie. Poniżej podajemy przykłady danych osobowych, które możemy przechowywać w odniesieniu do kampanii i losowania nagród:

osobisty numer identyfikacyjny,
imię i nazwisko,
adres rozliczeniowy,
adres dostawy,
numer telefonu,
adres e-mail,
informacje dotyczące konta bankowego.

 

Kandydaci ubiegający się o pracę

Gdy otrzymujemy podania o pracę, przechowujemy je przez cały okres rekrutacji. W przypadku odrzucenia podania usuwamy otrzymane informacje i nie przechowujemy żadnych danych w naszych bazach danych ani w formie fizycznej, ani cyfrowej, chyba że osoba ubiegająca się o pracę wyrazi zgodę na przechowywanie takich informacji do przyszłych celów. Jeżeli podanie zostanie przyjęte i kandydat zacznie u nas pracę, przeniesiemy dane osobowe do baz danych, w których są przechowywane zgodnie z podstawą prawną aż do zakończenia stosunku zatrudnienia. Po zakończeniu stosunku zatrudnienia usuwamy wszystkie informacje, których nie musimy przechowywać, a pozostawiamy tylko te dane, które jesteśmy prawnie zobowiązani przechowywać. Poniżej podajemy przykłady danych osobowych, które możemy przechowywać w odniesieniu do podań o pracę:

osobisty numer identyfikacyjny,
imię i nazwisko,
adres zamieszkania;
numer telefonu,
adres e-mail.

 

Korespondencja

Firma Focus Nordic prowadzi rejestr danych kontaktowych wykorzystywanych do przesyłania informacji ogólnych, reklam, kampanii itp. W tym rejestrze przechowujemy dane osobowe osób fizycznych — zarówno konsumentów, jak i przedstawicieli firm. Ponadto przechowujemy w nim również informacje, czy dana osoba chce otrzymywać od nas informacje, co reguluje korespondencję między nami a taką osobą. Jeżeli otrzymamy zgodę na przechowywanie danych osobowych i korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy wysłać takie wiadomości do odwołania. Poniżej podajemy przykłady danych osobowych, które możemy przechowywać w naszym rejestrze danych kontaktowych:

mię i nazwisko,
adres dostawy,
numer telefonu,
adres e-mail.

 

Obowiązki prawne

Firma Focus Nordic podobnie jak inne firmy jest prawnie zobowiązana do przechowywania danych dotyczących transakcji biznesowych zawartych z nami przez naszych klientów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli nie otrzymamy niezbędnych danych, nie będziemy mogli wywiązać się z naszych obowiązków prawnych i w rezultacie nie zrealizujemy transakcji biznesowej między nami a naszym klientem. Poniżej podajemy przykłady danych osobowych, które możemy przechowywać w ramach zawierania transakcji biznesowych:

osobisty numer identyfikacyjny,
imię i nazwisko,
adres rozliczeniowy,
adres dostawy,
numer telefonu,
adres e-mail.

 

Udostępnianie danych osobowych

Firma Focus Nordic utrzymuje stosunki biznesowe z kilkoma zewnętrznymi partnerami, którzy mają kontrolowany dostęp do naszych baz danych. Zawarliśmy z nimi umowy, zgodnie z którymi muszą oni przestrzegać tych samych przepisów co my. Firma Focus Nordic kontroluje to, którzy przedstawiciele naszych partnerów mają dostęp do danych osobowych, i dlatego dane są przetwarzane w taki sam odpowiedzialny, bezpieczny i prawidłowy sposób. Dajemy naszym partnerom dostęp do naszych baz danych, aby mogli świadczyć poniższe usługi:

pomoc i rozwiązywanie problemów;
rozwój;
konserwacja;
modernizacje i wdrożenia;
integracja pomiędzy bazami danych;
usługi w zakresie tworzenia kopii zapasowych;
realizowanie wysyłek.

 

Twoje prawa osobiste

Jako klient lub gość na naszych platformach możesz w dowolnej chwili skorzystać ze swoich praw osobistych i otrzymać dowolne dane osobowe, które mogą być przechowywane w naszych bazach danych. Na Twoją prośbę zbierzemy wszystkie dane osobowe gromadzone wyłącznie na Twój temat. Masz prawo usunąć część tych danych lub ich całość lub je uzupełnić dodatkowymi informacjami, których może nam brakować.

Gdy składasz do nas wniosek o zapoznanie się z danymi osobowymi, które zgromadziliśmy na Twój temat, masz również prawo uzyskać dodatkowe informacje, np. dlaczego przechowujemy te informacje, komu je udostępniliśmy lub skąd je pozyskaliśmy, jeżeli pochodzą one od innego podmiotu.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie i skorzystać ze swoich praw osobistych. W tym celu wyślij wiadomość e-mail do naszego inspektora danych osobowych na adres: [email protected].

 

Zmiany w polityce prywatności

Firma Focus Nordic zastrzega sobie prawo do aktualizacji naszej polityki prywatności w dowolnym momencie i z dowolną częstotliwością. Jej najnowsza wersja zawsze będzie dostępna na naszej stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia większych zmian w polityce prywatności poinformujemy o nich za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym wskażemy termin rozpoczęcia obowiązywania nowej wersji.

Adres rejestrowy Focus Nordic Poland ul. Wiertnicza 165 02-952 Warszawa Adres korespondencyjny Focus Nordic Poland Al. Jerozolimskie 178 02-486 Warszawa KRS: 0000637937

Znajdź na mapach Google

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj najnowsze informacje o produktach, inspiracje i oferty specjalne.