Logotype for Focus NordicLogotype for Focus Nordic

Filtr

Akcesoria do obiektywów

NovoflexAdapter

100349
Nikon Lens to EOS-M
EOSM/NIK
EAN 4030432744094
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100350
Canon FD Lens to EOS-M
EOSM/CAN
EAN 4030432744018
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100351
EOS-M Cam to M42 Lens
EOSM/CO
EAN 4030432744025
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100352
C/Y Lens to EOS-M
EOSM/CONT
EAN 4030432744032
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100353
Leica M Lens to EOS-M
EOSM/LEM
EAN 4030432744056
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100354
Leica R Lens to EOS-M
EOSM/LER
EAN 4030432744063
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100355
Sony/Minolta AF Lens to EOS-M
EOSM/MIN-AF
EAN 4030432744087
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100356
Minolta MD Lens to EOS-M
EOSM/MIN-MD
EAN 4030432744070
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100357
OM Lens to EOS-M
EOSM/OM
EAN 4030432744100
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100358
Pentax K Lens to EOS-M
EOSM/PENT
EAN 4030432744117
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100359
T2 Lens to EOS-M
EOSM/T2
EAN 4030432744124
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100360
EOS-M Cam to Novo A-Mount
EOSMA
EAN 4030432744001
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100361
EOS-M Cam to 39mm Lens
EOSMLEI
EAN 4030432744049
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

TamronTele Converter 1.4x

106715
Canon
TC-X14E
EAN 4960371200576
Subtract 16 itemsAdd 16 items
Dodaj do koszyka
106716
Nikon
TC-X14N
EAN 4960371200583
Subtract 16 itemsAdd 16 items
Dodaj do koszyka

TamronTele Converter 2.0x

106717
Canon
TC-X20E
EAN 4960371200545
Subtract 16 itemsAdd 16 items
Dodaj do koszyka
106718
Nikon
TC-X20N
EAN 4960371200552
Subtract 16 itemsAdd 16 items
Dodaj do koszyka

NovoflexAdapter

4100000473
Fuji X Pro Cam to A-Mount
FUXA
EAN 4030432741000
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000474
Canon FD Lens to Fuji X
FUX/CAN
EAN 4030432741017
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000475
M42 Lens to Fuji X
FUX/CO
EAN 4030432741024
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000476
C/Y Lens to Fuji X
FUX/CONT
EAN 4030432741031
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000477
Fuji X Pro Cam to 39mm
FUXLEI
EAN 4030432741048
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000478
Leica M Lens to Fuji X
FUX/LEM
EAN 4030432741055
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000479
Leica R Lens to Fuji X
FUX/LER
EAN 4030432741062
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000480
Minolta MD Lens to Fuji X
FUX/MIN-MD
EAN 4030432741079
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000481
Sony/Minolta AF Lens to Fuji X
FUX/MIN-AF
EAN 4030432741086
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000482
Nikon Lens to Fuji X
FUX/NIK
EAN 4030432741093
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000483
OM Lens to Fuji X
FUX/OM
EAN 4030432742007
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000484
Pentax K Lens to Fuji X
FUX/PENT
EAN 4030432742014
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000485
T2 Lens to Fuji X
FUX/T2
EAN 4030432742021
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

NovoflexAdapter

4100000223
Canon Fd Lens to MFT
MFT/CAN
EAN 4030432731209
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000224
M 42 Lens to MFT
MFT/CO
EAN 4030432731223
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000225
C/Y Lens to MFT
MFT/CONT
EAN 4030432731216
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000226
Leica M Lens to MFT
MFT/LEM
EAN 4030432731162
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000227
Leica R Lens to MFT
MFT/LER
EAN 4030432731179
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000228
Minolta MD Lens to MFT
MFT/MIN-MD
EAN 4030432731186
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000229
Sony/Minolta AF Lens to MFT
MFT/MIN-AF
EAN 4030432731261
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000230
Nikon Lens to MFT
MFT/NIK
EAN 4030432731254
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000231
OM Lens to MFT
MFT/OM
EAN 4030432731230
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000232
Pentax K Lens to MFT
MFT/PENT
EAN 4030432731278
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000233
T2 Lens to MFT
MFT/T2
EAN 4030432731247
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

NovoflexAdapter

103887
Manual EOS Lens to Sony E Cameras
NEX/EOS
EAN 4030432731421
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000281
Canon FD Lens to NEX
NEX/CAN
EAN 4030432731308
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000282
M 42 Lens to NEX
NEX/CO
EAN 4030432731315
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000283
C/Y Lens to NEX
NEX/CONT
EAN 4030432731322
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000284
Leica M Lens to NEX
NEX/LEM
EAN 4030432731339
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000285
Leica R Lens to NEX
NEX/LER
EAN 4030432731346
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000286
Minolta MD Lens to NEX
NEX/MIN-MD
EAN 4030432731353
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000287
Sony/Minolta AF Lens to NEX
NEX/MIN-AF
EAN 4030432731360
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000288
Nikon Lens to NEX
NEX/NIK
EAN 4030432731377
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000289
OM Lens to NEX
NEX/OM
EAN 4030432731384
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000290
Pentax K Lens to NEX
NEX/PENT
EAN 4030432731391
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000291
T2 Lens to NEX
NEX/T2
EAN 4030432731407
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

NovoflexAdapter Canon XL

4100000426
Camera to Canon FD
XL-CAN
EAN 4030432640044
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000427
Camera to M42
XL-CO
EAN 4030432640099
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000428
Camera to C/Y
XL-CONT
EAN 4030432640068
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000429
Camera to Leica R
XL-LER
EAN 4030432640075
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000430
Camera to Minolta MD
XL-MIN
EAN 4030432640112
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000431
Camera to Nikon
XL-NIK
EAN 4030432640129
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000432
Camera to OM
XL-OM
EAN 4030432640136
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000433
Camera to Pentax K
XL-PENT
EAN 4030432640150
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

TamronRear Cap

103710
MFT
F/CAP
EAN 4960371901039
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
109286
Canon M
EM/CAP
EAN 4960371901046
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
110270
Canon EF (New Design)
E/CAP II
EAN 4960371901152
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
110271
Nikon F (New Design)
N/CAP II
EAN 4960371901169
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
110272
Sony A (New Design)
S/CAP II
EAN 4960371901176
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4170000104
Nikon F
N/CAP
EAN 4960371900858
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4170000105
Pentax K
P/CAP
EAN 4960371900872
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4170000107
Sony A / Minolta AF
S/CAP
EAN 4960371900865
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4170000108
Sony E
SE/CAP
EAN 4960371900988
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka