Logotype for Focus NordicLogotype for Focus Nordic

Filtr

Akcesoria do obiektywów

NovoflexAdapter

100349
Nikon Lens to EOS-M
EOSM/NIK
EAN 4030432744094
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100350
Canon FD Lens to EOS-M
EOSM/CAN
EAN 4030432744018
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100351
EOS-M Cam to M42 Lens
EOSM/CO
EAN 4030432744025
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100352
C/Y Lens to EOS-M
EOSM/CONT
EAN 4030432744032
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100353
Leica M Lens to EOS-M
EOSM/LEM
EAN 4030432744056
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100354
Leica R Lens to EOS-M
EOSM/LER
EAN 4030432744063
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100355
Sony/Minolta AF Lens to EOS-M
EOSM/MIN-AF
EAN 4030432744087
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100356
Minolta MD Lens to EOS-M
EOSM/MIN-MD
EAN 4030432744070
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100357
OM Lens to EOS-M
EOSM/OM
EAN 4030432744100
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100358
Pentax K Lens to EOS-M
EOSM/PENT
EAN 4030432744117
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100359
T2 Lens to EOS-M
EOSM/T2
EAN 4030432744124
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100360
EOS-M Cam to Novo A-Mount
EOSMA
EAN 4030432744001
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100361
EOS-M Cam to 39mm Lens
EOSMLEI
EAN 4030432744049
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

NovoflexAdapter

4100000295
Canon FD Lens to Samsung NX
NX/CAN
EAN 4030432730028
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000296
M42 Lens to Samsung NX
NX/CO
EAN 4030432730035
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000297
C/Y Lens to Samsung NX
NX/CONT
EAN 4030432730059
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000298
Leica R Lens to Sams NX
NX/LER
EAN 4030432730172
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000299
Minolta MD Lens to Samsung NX
NX/MIN-MD
EAN 4030432730189
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000300
Sony/Minolta AF Lens to Sams NX
NX/MIN-AF
EAN 4030432730196
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000302
OM Lens to Samsung NX
NX/OM
EAN 4030432730219
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000304
T2 Lens to Samsung NX
NX/T2
EAN 4030432730233
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

NovoflexAdapter

4100000148
EOS Cam to M42
EOS/CO
EAN 4030432720098
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000149
Leica-R Lens to EOS
EOS/LER
EAN 4030432720074
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000150
Nikon Lens to EOS
EOS/NIK
EAN 4030432720128
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000151
Nikon Lens to EOS W A Ri
EOS/NIK NT
EAN 4030432720135
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

NovoflexAdapter

4100000160
Fourthirds Cam to M42
FT/CO
EAN 4030432731094
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000161
C/Y Lens to Fourthirds
FT/CONT
EAN 4030432731063
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000162
Leica R Lens to Fourthirds
FT/LER
EAN 4030432731070
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000164
OM Lens to Fourthirds
FT/OM
EAN 4030432731131
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000165
T2 Lens to Fourthirds
FT/T2
EAN 4030432731193
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000166
Pentax K Lens to Fourthirds
FT/PENT
EAN 4030432731155
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka