Logotype for Focus NordicLogotype for Focus Nordic

Filtr

Akcesoria do obiektywów

NovoflexAdapter

100349
Nikon Lens to EOS-M
EOSM/NIK
EAN: 4030432744094
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100350
Canon FD Lens to EOS-M
EOSM/CAN
EAN: 4030432744018
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100351
EOS-M Cam to M42 Lens
EOSM/CO
EAN: 4030432744025
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100352
C/Y Lens to EOS-M
EOSM/CONT
EAN: 4030432744032
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100353
Leica M Lens to EOS-M
EOSM/LEM
EAN: 4030432744056
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100354
Leica R Lens to EOS-M
EOSM/LER
EAN: 4030432744063
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100355
Sony/Minolta AF Lens to EOS-M
EOSM/MIN-AF
EAN: 4030432744087
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100356
Minolta MD Lens to EOS-M
EOSM/MIN-MD
EAN: 4030432744070
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100357
OM Lens to EOS-M
EOSM/OM
EAN: 4030432744100
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100358
Pentax K Lens to EOS-M
EOSM/PENT
EAN: 4030432744117
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100359
T2 Lens to EOS-M
EOSM/T2
EAN: 4030432744124
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100360
EOS-M Cam to Novo A-Mount
EOSMA
EAN: 4030432744001
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
100361
EOS-M Cam to 39mm Lens
EOSMLEI
EAN: 4030432744049
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

NovoflexAdapter

4100000148
EOS Cam to M42
EOS/CO
EAN: 4030432720098
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000149
Leica-R Lens to EOS
EOS/LER
EAN: 4030432720074
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000150
Nikon Lens to EOS
EOS/NIK
EAN: 4030432720128
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000151
Nikon Lens to EOS W A Ri
EOS/NIK NT
EAN: 4030432720135
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

NovoflexAdapter

102193
M39 to Sony A Lens Wacr
LEIMIN-AF NT
EAN: 4030432331225
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000175
Canon FD Lens to M39
LEICAN
EAN: 4030432331041
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000176
C-Mount Lens to M39
LEICE
EAN: 4030432331027
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000177
M 42 Lens to M39
LEICO
EAN: 4030432331096
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000178
C/Y Lens to M39
LEICONT
EAN: 4030432331065
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000179
Leica R Lens to M39
LEI-F
EAN: 4030432331072
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000180
Leica M Lens to M39
LEI-M
EAN: 4030432331195
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000181
Microscope Lens to M39
LEIMIK
EAN: 4030432331218
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000182
Minolta MD Lens to M39
LEIMIN
EAN: 4030432331119
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000183
Nikon Lens to M39 W A RI
LEINIK NT
EAN: 4030432331201
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000184
OM Lens to M39
LEIOM
EAN: 4030432331133
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000185
Pentax K Lens to M39
LEIPENT
EAN: 4030432331157
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka

NovoflexAdapter

4100000160
Fourthirds Cam to M42
FT/CO
EAN: 4030432731094
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000161
C/Y Lens to Fourthirds
FT/CONT
EAN: 4030432731063
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000162
Leica R Lens to Fourthirds
FT/LER
EAN: 4030432731070
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000164
OM Lens to Fourthirds
FT/OM
EAN: 4030432731131
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000165
T2 Lens to Fourthirds
FT/T2
EAN: 4030432731193
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka
4100000166
Pentax K Lens to Fourthirds
FT/PENT
EAN: 4030432731155
Subtract 1 itemAdd 1 item
Dodaj do koszyka